Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 83. ust. 2. Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm.)
oraz na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku
zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1 w dniu 28 czerwca 2023 r. ( środa ) o godz. 16:00. Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni od godziny 15:30.Załączniki:Udostępniono: 5 czerwca 2023 r.
DODATEK WĘGLOWY

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku informuje o możliwości składania wniosków
o wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3.000,-zł dla mieszkańców Spółdzielni z Leska, Rzepedzi i Baligrodu.
Wnioski należy składać indywidualnie do właściwego urzędu gminy.
Informacje i dokumenty potrzebne do złożenia wniosku w załącznikach.
Lesko, dnia 25-08-2022 r.Załączniki:Udostępniono: 25 sierpnia 2022 r.
INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku informuje,
że zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568 ze zm.)
Walne Zgromadzenie za 2020 rok będzie zwołane w terminie
6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii COVID-19.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W LESKU
Udostępniono: 23 czerwca 2021 r.
INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku informuje,
że zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568 ze zm.)
Walne Zgromadzenie za 2019 rok będzie zwołane w terminie
6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii COVID-19.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W LESKU
Udostępniono: 14 lipca 2020 r.
UWAGA !!!

Ze względu na pojawienie się na terytorium naszego kraju,
w tym w województwie podkarpackim koronawirusa
COVID-19 zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w biurze Spółdzielni.
Prosimy o kontakt na numery telefonów: 13 469 6446
13 469 8386
Jednocześnie prosimy o ograniczenie wpłat w kasie Spółdzielni,
a dokonywanie ich w miarę możliwości na konto bankowe spółdzielni przez Internet (drogą elektroniczną).

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W LESKU
Udostępniono: 13 marca 2020 r.
ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 83. ust. 2. Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm.) oraz na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Spółdzielni
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowej 1 w dniu 12 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 16:00
Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni od godz. 15:45.Załączniki:Udostępniono: 22 maja 2019 r.
ZAPROSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku na podstawie § 29 ust. 1 Statutu,
zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu
22 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowa 1
Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni od godz. 15:45.Załączniki:Udostępniono: 25 maja 2017 r.
ZAPROSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku, działając na zasadzie § 29 ust.1 Statutu,
zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu
28 czerwca 2016 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowa 1.Załączniki:Udostępniono: 30 maja 2016 r.
ZAPROSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku, działając na zasadzie § 29 ust.1 Statutu,
zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu
25 czerwca 2015 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowa 1.Załączniki:Udostępniono: 27 maja 2015 r.
ZAPROSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku, działając na zasadzie § 29 ust.1 Statutu,
zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu
26 czerwca 2014 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowa 1.Załączniki:Udostępniono: 28 maja 2014 r.
ZAPROSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku, działając na zasadzie § 29 ust.1 Statutu,
zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu
26 czerwca 2013 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowa 1.Załączniki:Udostępniono: 29 maja 2013 r.Zdjęcia z realizacji kolejnych etapów projektu - "Rewitalizacja osiedla "C" w Rzepedzi Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku".

Udostępniono: 18 października 2012 r.Zdjęcia z realizacji kolejnych etapów projektu - "Rewitalizacja osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku".

Udostępniono: 18 października 2012 r.
ZAPROSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku, działając na zasadzie § 29 ust.1 Statutu,
zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu
21 czerwca 2012 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowa 1.Załączniki:Udostępniono: 29 maja 2012 r.Zdjęcia z realizacji etapów I i II - "Rewitalizacja osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku".

Udostępniono: 7 października 2011 r.Zdjęcia z realizacji etapu I - "Rewitalizacja osiedla "C" w Rzepedzi Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku".

Udostępniono: 5 października 2011 r.
Prawidłowy montaż anteny!

Poniżej przedstawiamy w jaki sposób należy wykonać montaż anteny satelitarnej na elewacji ocieplanej styropianem
Udostępniono: 14 września 2011 r.
Zmiana porządku obrad

Informujemy o zmianie porządku obrad w dniu 28 czerwca 2011 r.


Załączniki:Udostępniono: 13 czerwca 2011 r.
ZAPROSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku, działając na zasadzie § 29 ust.1 Statutu,
zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu
28 czerwca 2011 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Lesku przy ul. Parkowa 1.Załączniki:Udostępniono: 6 czerwca 2011 r.INFORMACJA W SPRAWIE ROZLICZENIA CIEPŁA ZA ROK 2010

W związku z rozliczeniem energii cieplnej za rok 2010 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesku uprzejmie informuje:

1. Opłaty wnoszone przez członków Spółdzielni na poczet dostawy mediów są opłatami zaliczkowymi.

2. Konieczność rozliczenia energii cieplnej wynika z § 155, ust. 2 Statutu, który stanowi: "...Różnica między kosztami a przychodami za wodę, centralne ogrzewanie i energię cieplną do podgrzania wody (nadpłata bądź niedobór) podlega indywidualnemu rozliczeniu między Spółdzielnią a poszczególnymi użytkownikami lokali po zakończeniu okresu rozliczeniowego..."

3. Koszty centralnego ogrzewania na osiedlu Lesko za lata 2009 i 2010 kształtowały się następująco:

L.p. Rok Koszty osiedla Lesko - ciepłownictwo w tym koszty
ccw co
1 2009 1 050 008,00 80 864,00 969 144,00
2 2010 1 089 740,97 77 691,00 1 012 049,97

Koszty podgrzania ccw zgodnie z Regulaminem rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni równoważy się z odpłatnością członków za podgrzanie ccw.

4. Koszty centralnego ogrzewania za rok 2010 w Lesku wyniosły 1 012 049,97 zł, co w rozliczeniu na powierzchnię grzewczą stanowi: - 41,18 zł/m2/rocznie - wpłacane zaliczki - 12 x 3,20 zł/m2 = 38,40 zł/m2/rocznie - różnica stanowiąca dopłatę - 2,78 zł/m2/rocznie, czyli 0,2317 zł/m2/m-c

5. Zasadniczym powodem wzrostu kosztów centralnego ogrzewania było to, że sezon grzewczy w roku 2010 zakończył się dopiero 20 maja 2010 roku, a nowy po interwencjach znacznej części członków Spółdzielni rozpoczął się już 19 września 2010 roku, co spowodowało wydłużenie okresu grzewczego w porównaniu do 2009 roku o miesiąc. Ponadto na wzrost kosztów miały wpływ koszty niezależne od Spółdzielni tj.:

"Wzrost kosztów i zużycie węgla"
L.p. Rok Zużycie - tony Średnia cena - zł
1 2009 1433 tony od 400 zł do 645 zł brutto
2 2010 1572 tony od 475 zł do 670 zł brutto


Z powyższej tabeli wynika, że wzrost zużycia ilości ton węgla w roku 2010 w stosunku do roku 2009 wyniósł 139 ton.
- Wzrost kosztów podatkowych ( 2%)
- Wzrost opłat za korzystanie ze środowiska ( 12,8%)
- Wzrost opłat za dostawę wody, energii elektrycznej (10,2%)

Informujemy ponadto, że stan zatrudnienia w dwóch kotłowniach na osiedlu w Lesku powinien wynosić zgodnie z przepisami 2 x 4,5 etatu, czyli 9 osób, natomiast wyniósł w sezonie grzewczym 6 etatów. Nadzór nad kotłowniami w Lesku, Rzepedzi i Baligrodzie wynosi 1,75 etatu.

Stawka zaliczki na centralne ogrzewanie ustalona od 1 stycznia 2011 w wysokości 3,40 zł/m2 powinna być pobierana od dnia 1 stycznia 2010 roku, jednakże Zarząd Spółdzielni nie był w stanie przewidzieć wydłużenia sezonu grzewczego w roku 2010 o prawie jeden miesiąc.

Dodatkowo informujemy, że z danych posiadanych przez Spółdzielnię wynika, iż temperatury miesięcy zimowych (I, II, III, X, XI, XII) roku 2010 były średnio około 1-2 oC niższe niż w roku 2009 (dane ze stacji IMGW Lesko).

Pomimo wprowadzonych przez Zarząd działań oszczędnościowych (zmniejszenie ilości etatów na kotłowni, zmiana taryf energii elektrycznej) trudno jest przewidzieć kolejne zmiany cen i opłat niezależnych od Spółdzielni w świetle wprowadzonych i zapowiedzianych dalszych zmian m.in. podatku VAT, opłat za korzystanie ze środowiska, opłat za dostawę energii elektrycznej, czy wprowadzenia podatku akcyzowego na węgiel, które to zmiany są zapowiadane w środkach masowego przekazu.


Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej w LeskuLesko, dnia 18 kwietnia 2011r.